Irregular verbs + Russian and Ukrainian translation

   Infinitive    Past Indefinite    Participle II    Russian translation    Ukrainian translation
   arise    arose    arisen    возникать    виникати
   awake    awoke, awaked    awoken, awoke, awaked    пробуждать    пробуджувати
   be    was, were    been    быть    бути
   bear    bore    borne    нести    нести
   beat    beat    beaten    бить    бити
   become    became    become    становиться    становитися
   begin    began    begun    начинать    починати
   bend    bent    bent    сгибать    згинати
   bid    bid    bid    предлагать цену    пропонувати ціну
   bind    bound    bound    связывать    зв’язувати
   bite    bit    bitten    кусать    кусати
   bleed    bled    bled    истекать кровью    стікати кров’ю
   blow    blew    blown    дуть    дути
   break    broke    broken    ломать    ломати
   breed    bred    bred    размножаться    розмножуватися
   bring    brought    brought    приносить    приносити
   broadcast    broadcast    broadcast    распространять    розповсюджувати
   build    built    built    строить    будувати
   burn    burnt    burnt    гореть    горіти
   burst    burst    burst    взрываться    підривати
   bust    bust    bust    сломать    зламати
   buy    bought    bought    покупать    купувати
   cast    cast    cast    бросать    кидати
   catch    caught    caught    ловить, поймать    ловити, піймати
   choose    chose    chosen    выбирать    вибирати, обирати
   cling    clung    clung    цеплять    чіпляти
   come    came    come    приходить    приходити
   cost    cost    cost    стоить    коштувати
   creep    crept    crept    ползать    плазувати
   cut    cut    cut    резать    різати
   deal    dealt    dealt    раздавать    роздавати
   dig    dug    dug    копать    копати
   dive    dived, dove    dived    нырять    ниряти
   do    did    done    делать    робити
   draw    drew    drawn    рисовать    малювати
   dream    dreamed, dreamt    dreamed, dreamt    видеть сны    бачити сновиддя
   drink    drank    drunk    пить    пити
   drive    drove    driven    везти    везти
   dwell    dwelt, dwelled    dwelt, dwelled    жить, обитать    жити
   eat    ate     eaten    есть    їсти
   fall    fell    fallen    падать    падати
   feed    fed    fed    кормить    годувати
   feel    felt    felt    чувствовать    відчувати
   fight    fought    fought    бороться    боротися
   find    found    found    находить    знаходити
   fit    fit    fit    подходить (по размеру)    підходити (за розміром)
   flee    fled    fled    убегать    тікати
   fling    flung    flung    кидаться    кидатися
   fly    flew    flown    летать    літати
   forbid    forbade    forbidden    запрещать    забороняти
   forego    forewent    foregone    предшествовать    передувати
   foresee    foresaw    foreseen    предвидеть    передбачати
   foretell    foretold    foretold    предсказывать    пророкувати
   forget    forgot    forgotten    забывать    забувати
   forgive    forgave     forgiven    прощать    пробачати
   forsake     forsook    forsaken    оставлять    залишати
   freeze    froze    frozen    замерзать    замерзати
   get    got    got    получать    отримувати
   give    gave    given    давать    давати
   go    went    gone    идти    йти
   grow    grew    grown    расти    зростати
   hang    hung    hung    вешать    вішати
   have    had    had    иметь    мати
   hear     heard    heard    слышать    чути
   hew    hewed    hewn    рубить    рубати
   hide    hid    hidden    прятать    ховати
   hit    hit    hit    ударять    вдаряти
   hold    held    held    держать    тримати
   hurt    hurt    hurt    ранить    завдавати болю
   inlay    inlaid    inlaid    вкладывать    вкладати
   keep     kept     kept    держать    тримати
   kneel    knelt    knelt    становиться на колени    становитися на коліна
   knit    knitted, knit    knitted, knit    вязать    в’язати
   know    knew    known    знать    знати
   lay    laid    laid    класть    класти
   lead    led    led    вести    вести
   lean    leaned, leant    leaned, leant    наклонять    нахиляти
   leap    leaped, leapt    leaped, leapt    прыгать    стрибати
   learn    learned, learnt    learned, learnt    учиться    вчитися
   leave    left    left    оставлять    залишати
   lend    lent    lent    давать взаймы    позичати
   let    let    let    позволять    дозволяти
   lie    lay    lain    лежать    лежати
   light     lit, lighted    lit, lighted    зажигать    запалювати
   lose    lost    lost    терять    втрачати
   make    made    made    делать    робити
   mean    meant    meant    значить    значити
   meet    met    met    встречаться    зустрічатися
   mistake     mistook     mistaken    ошибаться    помилятися
   mow    mowed    mowed, mown    косить, жать    косити, жати
   pay    paid    paid    платить    платити
   plead    pleaded, pled    pleaded, pled    защищать подсудимого    захищати підсудного
   proofread    proofread    proofread    корректировать    коректувати
   prove    proved    proven, proved    доказывать    доводити
   put    put    put    класть    класти
   quit     quit, quitted    quit, quitted    покидать    залишати
   read    read    read    читать    читати
   rid    rid    rid    освобождать    звільняти
   ride    rode    ridden    ехать верхом    їхати верхи
   ring    rang    rung    звонить    дзвонити
   rise    rose    risen    подниматься    підніматися
   run    run    run    бежать    бігти
   saw    sawed    sawed, sawn    пилить    пиляти
   say    said    said    говорить    говорити
   see    saw     seen    видеть    бачити
   seek     sought     sought    искать    шукати
   sell    sold    sold    продавать    продавати
   send    sent    sent    посылать    посилати
   set    set    set    сажать    саджати
   sew    sewed    sewn, sewed    зашивать    зашивати
   shake    shook     shaken    трясти    трясти
   shave    shaved    shaved, shaven    бриться    голитися
   shear     sheared    sheared, shorn    стричь    стригти
   shed    shed    shed    ронять    роняти
   shine    shined, shone    shined, shone    светить    світити
   shoot    shot    shot    стрелять    стріляти
   show    showed    shown, showed    показывать    показувати
   shrink    shrank, shrunk    shrunk    уменьшать    зменшувати
   shut    shut    shut    закрывать    зачиняти
   sing    sang    sung    петь    співати
   sink    sank, sunk    sunk    опускать    опускати
   sit    sat    sat    сидеть    сидіти
   slay    slew, slayed    slain, slayed    убивать    вбивати
   sleep    slept    slept    спать    спати
   slide    slid    slid    скользить    сковзати
   sling    slung    slung    швырять    шпурляти
   slink    slinked, slunk    slinked, slunk    красться    крастися
   smell    smelled, smelt    smelled, smelt    пахнуть    пахнути
   sneak    sneaked, snuck    sneaked, snuck    подкрадываться     підкрадатися
   sow     sowed    sown, sowed    сеять    сіяти
   speak    spoke     spoken    говорить, разговаривать    говорити, розмовляти
   speed    sped, speeded    sped, speeded    спешить    поспішати
   spell    spelled, spelt    spelled, spelt    писать    писати
   spend     spent     spent    тратить    витрачати
   spill    spilled, spilt    spilled, spilt    проливать    проливати
   split    split    split    расщепляться    розщеплювати
   spoil    spoiled, spoilt    spoiled, spoilt    наносить ущерб    задавати шкоди
   spread    spread    spread    раскидывать    розкидати
   spring    sprang, sprung    sprung    прыгать    стрибати
   stand    stood    stood    стоять    стояти
   steal    stole    stolen    грабить    грабувати
   stick     stuck     stuck    пронзать    простромлювати
   sting    stung    stung    жалить    жалити
   stink    stunk, stank    stunk    быть плохим    бути поганим
   strew    strewed    strewn, strewed    разбрасывать    розкидати
   stride     strode     stridden    шагать    крокувати
   strike    struck    struck, stricken    ударять    вдаряти
   string    strung    strung    завязывать    зав’язувати
   strive    strove, strived    striven, strived    стараться    намагатися
   sublet    sublet    sublet    передавать в субаренду    передавати в суборенду
   swear    swore     sworn    клясться    клястися
   sweat    sweat, sweated    sweat, sweated    потеть    потіти
   sweep     swept     swept    подметать    підмітати
   swell     swelled    swollen, swelled    надуваться    надуватися
   swim     swam    swum    плавать    плавати
   swing    swung    swung    качаться    качатися
   take     took    taken    брать    брати
   teach    taught    taught    обучать    навчати
   tear    tore    torn    рвать    рвати
   tell    told    told    рассказывать    розповідати
   think    thought    thought    думать    думати
   throw     threw     thrown    бросать    кидати
   thrust    thrust    thrust    колоть    колоти
   tread    trod    trodden, trod    идти    йти
   understand    understood    understood    понимать    розуміти
   upset    upset    upset    срывать (запланированное)    зривати (заплановане)
   wake    woke, waked    woken, waked    просыпаться    прокидатися
   wear     wore    worn    носить    носити
   weave    wove, weaved    woven, weaved    ткать    ткати
   wed    wed, wedded    wed, wedded    жениться, выходить замуж    одружуватися
   weep    wept    wept    рыдать    ридати
   wet    wet, wetted    wet, wetted    увлажнять    зволожувати
   win    won    won    побеждать    перемагати
   wring    wrung    wrung    скручивать    скручувати
   write    wrote     written    писать    писати
Shopping Cart
Russian Translation